Cihaz Parkımız


OLYMPUS Bx50 IMMUNOFLUOREANCE MİKROSKOP OLYMPUS Bx50 IMMUNOFLUOREANCE MİKROSKOP

Bilgisayar ile sperm takibiVİRÜS ANTİJENLERİ:
- RSV (Respiratory s.v.)
- Influenza A
- Influenza B
- Adenovirüs
- Bordetella pertusis
- Parainfluenza 1
- Parainfluenza 2
- Parainfluenza 3
- Lejonella
- Chlamydia pn.

VİRÜS ANTİKORLARI (IFA):
- Auto antikorlar
- Infeksiyon serolojisiNEONATAL SWEAT ANALYSIS SYSTEM (TER TESTİ) NEONATAL SWEAT ANALYSIS SYSTEM (TER TESTİ)

VESCOR Inc. Ter Ölçme Cihazı. Sonuç süresi: 30 dakika.


OTOMATİK TOTAL BİLİRUBİN ÖLÇME CİHAZI

YAPILAN ANALİZ: Yeni doğanlarda topuktan alınan kan ile total bilirubin tayini.
SONUÇ SÜRESİ: Sonuç anında verilir.
CİHAZIN MARKASI: Optima Inc. Japan


HPLC YÜKSEK PERFORMANS LİKİT KROMATOGRAFI HPLC YÜKSEK PERFORMANS LİKİT KROMATOGRAFI

HPLC YÖNTEMİYLE YAPILAN ANALİZLER:
- Hemoglobin A1c
- Hemoglobin S
- Hemoglobin F
- Hemoglobin A2
- Hemoglobin C
- Hemoglobin E
- Hemoglobin D
- Hemoglobin A

KULLANILAN KAN MİKTARI: 10 µl.
SONUÇ SÜRESİ: 15 dakika.

HPLC YÖNTEMİYLE HOMOSİSTEİN TAYİNİ:
SONUÇ SÜRESİ: 2 Saat


CİHAZ ADI: ACTOSCAN / İTALYA ACTOSCAN

YAPILAN ANALİZLER
PROTEİN ELEKTROFOREZ:
- Albumin
- Gamma Globulin
- Beta Globulin
- Alfa Globulin

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ:
- Hemoglobin A1
- Hemoglobin A2
- Hemoglobin S1
- Hemoglobin F

SONUÇ SÜRESİ:
Hemoglobin Elektroforezi: 2 saat
Protein Elektroforezi: 2 saat


DCA 2000 / BAYER DCA 2000 / BAYER

YAPILAN ANALİZLER
- Hemoglobin A1C
- Mikroalbuminüri

KULLANILAN KAN MİKTARI: 10 µl.
SONUÇ SÜRESİ:
Hemoglobin A1c: 15 dakika
Mikroalbuminüri: 15 dakika


ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)/DENLEY ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)/DENLEY

YAPILAN ANALİZLER:
- Anti Nuclear Antikoru (ANA)
- EBV - VCA IgM
- EBV - VCA IgG
- Anti dsDNA
- Anti Kardiolipin IgG
- Anti Kardiolipin IgM
- Parvovirüs B-19 IgG
- Parvovirüs B-19 IgM
- Anti Gliadin IgA
- Anti Gliadin IgG
- Anti HAV IgG
- Anti HAV IgM
- Anti HCV
- Anti HIV
- Anti Sm
- Anti Ro
- Anti LKM
- Anti TPO
- Varicella Zoster IgG
- Varicella Zoster IgM
- HBsAg
- HSV
- Anti Trioglobulin
- Anti Mumps IgG
- Rubella IgM
- Rubella IgG
- Torch
- Anti Fosfolipid
- Mycoplazma IgG
- Mycoplazma IgM
- Anti GBM
- Kızamıkçık IgG
- Kızamıkçık IgM


COBAS MICROST / ROCHE COBAS MICROST / ROCHE

YAPILAN ANALİZLER:
- WBC: Lökosit
- RBC: Eritrosit
- HGB: Hemoglobin
- HCT: Hematokrit
- PLT: Trombosit
- PCT
- MCV
- MCH
- MCHC
- RDW
- MPV
- PDW
Formül Lökosit:
- LYM%: Lenfosit yüzdesi
- MON%: Monosit yüzdesi
- GRA%: Granülosit yüzdesi
- MON#: Monosit sayısı
- LYM#: Lenfosit sayısı
- GRA#: Granülosit sayısı

KULLANILAN KAN MİKTARI: EDTA'lı kandan 12 µl.
SONUÇ SÜRESİ: 10 dakika.


CLINITEK 50 / BAYER

YAPILAN ANALİZLER:
İDRARDA;
- Lökosit
- Eritrosit
- Nitrit
- Ürobilinojen
- Protein
- Bilirubin
- İdrar PH'ı
- İdrar dansitesi
- Eritrosit
- Keton
- Glukoz

SONUÇ SÜRESİ: 2 dakika.


BEHRING FIBRINTIMER A BEHRING FIBRINTIMER A

YAPILAN ANALİZLER:
- PT (Thromborel S)/Behring
- PTT (Pathromtin SL)/Behring
- Fibrinojen (Multifibren U)/Behring
- Faktör II, V, X, IX, XI, XII, XIII
- LA1 (Lupus Anticoagulants)
- LA2 (Lupus Anticoagulants)
- Trombin (TT)
- Protein C
- Protein S
- Faktör II
- Anti Trombin III

SONUÇ SÜRESİ: 30 - 60 dakika.


COBAS MIRA S COBAS MIRA S

YAPILAN ANALİZLER:
İLAÇ DÜZEYLERİ;
- Carbamazapina (Tegratol)
- Theophlline Aminophline)
- Phenotein (Epidantoin)
- Phenobarbital (Luminal düzeyi)
- Digoxin
- Valproik Asid (Depakin)
- Acetominophen (Paracetemol)
- Salicylic Asid (Aspirin)
- Methotrexate
- Vankomisin
- Gentamisin
- Tobramisin
- Amikacin

SONUÇ SÜRELERİ: 30 dakika.


COBAS MIRA S OTOMATİK ANALİZÖR

BİOKİMYALAR: Her testin ayrı sonuç süreleri vardır. Bu süre en az 10 dakika, en fazla 30 dakikadır.

YAPILAN ANALİZLER:
- Glukoz
- Kreatinin
- Üre
- Kalsiyum
- Total kolesterol
- HDL - kolesterol
- Trigliserid
- Ürik asit
- Total protein
- Albumin
- Total bilurubin
- Asit fosfataz
- SGOT
- SGPT
- G-GT
- LDH
- Alkalen fosfataz
- Demir
- Demir bağlama
- Prostatik asit fosfataz (PAP)


MINI VIDAS / BIOMERIEUX MINI VIDAS / BIOMERIEUX

METOD: Enzyme linked fluorecent assay (ELFA)YAPILAN ANALİZLER:
- Rubella IgG
- Rubella IgM
- CDA2
- CDB
- ANTI HBs
- P24T
- ANTI HIV4
- RSV
- CMV IgG
- CMV IgM
- MGS
- AFP
- LH
- B2M
- CKMB
- CORT
- Estradiol
- IgE
- CA-125
- CA-19-9
- CEA
- TSH
- LPA
- THEO
- HAV IgM
- HBC IgM
- HBC Total
- Toxoplazma IgM
- Toxoplazma IgG
- VZM
- VZG
- FSH
- Progesteron
- Ferritin
- Beta HCG
- Prolaktin
- PSA
- Serbest PSA
- HBEAG
- Serbest T3
- Serbest T4
- DD
- VWF
- TP2
- CA-153
- T3
- T4
- HBET
- TSH3
- Digoksin
- Testesteron
- CMVU
- HAV Total
- MYO
- CPAB
- TXGA
- Serbest PSA
- HIV4
- DUO2
- HIV5
- P24
- D-Dimer (DD2)

KULLANILAN SERUM MİKTARI: 200 µl.
SONUÇ SÜRESİ: Her testin sonuç süresi farklıdır, yarım saat ile 2 saat arası değişir.


DİĞER CİHAZLAR

1) Na/K/Li ANALYZER EASY LYTE LITHIUM

2) HPLC (DREW):Yüksek performans likit kromatografi Hemoglobin varyantları
- Panasonıc quiet KX-P2023 printer
- HPLC (DREW):Yüksek performans likit kromatografi Homosistein +mikro 12-24

3) MINI VİDAS (Biomerieux)

4) FRACTION LINE HERAEUS INSTRUMENT SANTRİFUJ

5) DCA 2000+ Hemoglobin A1C ve Mikroalbuminüri

6) HAEMOFUGE A (HERAEUS INSTRUMENT)

7) BEHRING FIBRITIMER
- Epson LX 300+ Printer
- Hyundai Deluxscan 14S Epson Bilgisayar

8) COBAS MİRA S

9) BILREAD BİLİRUBİN METER (OPTIMA Inc. JAPAN)

10) HERAEUS INSTRUMENTS ETÜV

11) OLYMPUS CH-2 MİKROSKOP

12) COBAS MICROS (ROCHE): Kan sayımı

13) INVERT MİKROSKOP (OLYMPUS M021 CK2)

14) CLINITEK(BAYER):İdrar analizi Mikroalbuminüri

15) ELİZA CİHAZI (DENLEY)

16) BX 320H HASSAS TERAZİ

17) NANODUCT WESCOR:Ter Testi

18) ELEKTROFOREZ SİSTEMİ:
- Bilgisayar+Deskjet 1600cm printer.
- Electrophorets power supply atom 504 Bant okuyucusu (ACTOSCAN)

19) ÜROFLOWMETRE

20) OLYMPUS BX50 İMMUNOFLORESANS MİKROSKOBU

21) OLYMPUS DIGITAL COLOR PRINTER P-300E

22) VİSİON BİLGİSARAY + HEWLETTPACKARD 895 CX PRINTER

23) LASERJET BİLGİSAYAR + PRINTER

24) DESK COPY 2414 TRUMPH - ADLER FOTOKOPİ MAKİNESİ

25) ELEKTRİKLİ KAN ALMA KOLTUĞU

26) CASPER BİLGİSAYAR

27) CASPER BİLGİSAYAR +HEWLETT PACKARD LASERJET+1100 PRINTER

28) -85 0C derin dondurucu

29) SONY GÖRÜNTÜ İZLEME EKRANI

30) BEKO 1550 KURUTMA SİSTEMİ

31) 5 KAMERALI CCTV SİSTEMİ

32) 2 ADET SONY TELEVİZYON

33) ASTRON MÜZİK SİSTEMİ

34) COULTER ROLLER MIXER II

35) 4 ADET 100 µl.'lik (biri değişebilen), 3 ADET 1000 µl.'lik (biri değişebilen), 3 ADET 200µl.'lik (ikisi değişebilen), 1 ADET 10 µl..'lik, 2 ADET 20 µl.'lik(değişebilen), 1 ADET 50 µl.'lik OTOMATİK PİPET
Evde kan alımı

Bebek, çocuk kan alımı

Evlilik başvuru

30 yıldır hizmetinizdeyiz

CAP
Laboratuvarımız CAP
kalite kontrol programı
ile tescillidir.
CAP Nedir?


TUV
Türkiye'de ilk TÜV (Südwest) akreditasyon kalite belgeli laboratuvar.