CAP Tarafından Akreditasyon nedir?

Başka bir kurum tarafından bir sağlık kuruluşunun, hasta iyileştirme işlemlerinde belirli kalite sağlamak ve geliştirmek üzere hazırlanmış bir dizi standarda uygun çalışıp çalışmadığının değerlendirilmesine ''akreditasyon'' denir. Akreditasyon genellikle gönüllülük esasına dayanır. Etkin bir kalite değerlendirme ve yönetim kuralı olarak bütün dünyada önem kazanmıştır.

CAP (College of American Pathologists) in bir Laboratuvar akreditasyon programı vardır. Bu program test metotları, reaktifler, kontrol materyali, cihaz, örnek alma, kullanım kılavuzları, hasta raporları, iç ve dış ''proficiency testing''i kapsayan bütün kalite kontrol ve kalite geliştirme olaylarını; personel, güvenlik ve kaliteli bir laboratuvarı belirleyen bütün yönetim uygulamalarını kapsayacak şekilde inceler.

Akredite olan bir tıbbi laboratuvarın yeterliliği herkes için şeffaf hale gelir ve o laboratuvarın verdiği raporların güvenilirliği artar.

Amerika Birleşik Devletlerinde tıbbi laboratuvarı akredite eden en güvenilir kurumlardan biri olan CAP(College of American Pathologists) ile hastaneleri akredite eden JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) tarafından, NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) standartları temel olarak kabul edilmiştir.

CAP AKREDİTASYONU
HCFA (Health Care Financing Administration) in resmi onay verdiği CAP, tıbbi laboratuvarları bir bütün olarak kabul eder ve bu bütünlüğü akredite eder. Amerika içinde ve dışında, dünyanın neresinde olursa olsun akreditasyon standartları aynıdır. Şubelerin her birini ayrı ayrı akredite eder. Akredite ettiği laboratuvara verdiği belge 2 yıl geçerliliğe sahiptir. Bu sürenin sonunda yeni bir inceleme gerekmektedir.

Klinik pataloglar tarafından kurulmuş olan CAP bünyesinde klinik laboratuvarları akredite etmek amacıyla 1961'de LAP (Laboratory Acceditation Program) kurulmuştur. CAP'in LAP dışında 3 tane daha akreditasyon programı vardır. LAP bir tıbbi laboratuvarda kalite kontrol ve kalite geliştirme proseslerini, personeli, güvenlik koşullarını bir bütün halinde inceler. Laboratuvarın kullandığı metotları, reaktifleri, kontrol materyallerini, örnek alma / hazırlama, verileri raporlama ve ''proficiency testing'' programlarını detaylarıyla kontrol eder. CAP yaklaşık 6,000 laboratuvarı akredite etmiştir.

CAP adına laboratuvarları yerinde inceleme işlemlerini gönüllü uzmanlar yapar. CAP akreditasyonu için özel olarak hazırlanmış ''Laboratuvar Akreditasyon Standartları'' vardır. Bir laboratuvar bu standartlara uygun çalışıyorsa, CAP bunun bir göstergesi olarak akreditasyon belgesi verir.

KAYNAKLAR
1) National Committee for Clinical Standards.http://www.nccls.org

2) College of American Pathologists.http://www.cap.org

3) College of American Pathologist (CAP). Laboratory Accreditation Program. Laboratory Acceditation Manual. CAP; Northfield, IL:1999

4) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK). http://www.turkak.com.trEvde kan alımı

Bebek, çocuk kan alımı

30 yıldır hizmetinizdeyiz

CAP
Laboratuvarımız CAP
kalite kontrol programı
ile tescillidir.
CAP Nedir?


TUV
Türkiye'de ilk TÜV (Südwest) akreditasyon kalite belgeli laboratuvar.